Geri Tüm Duyurular

8 Kasım 2018 Tarihli Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

                                                                  MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04-E.3890                                                                                                                                   16/11/2018

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU

 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi  (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılan 2018 yılı Kasım Ayı Toplantısında alınan ve 14/11/2018 tarihinde kesinleşen 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 sayılı Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                  Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                 Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 261 no'dan 289 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (9 Sayfa) 

Kararlar için Tıklayınız