28- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 215                 

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

 

KONUSU:

 

           Gün Tespiti

 

    Gelecek meclis toplantısının 14 Eylül 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 214      

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

KONUSU:

 

           Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Ağustos ayı meclis toplantısına katılamayan; Önder BATMAZ, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ufuk BİLDİRİCİ, Veli PABUŞÇU, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, ETHEM SAYAR, Gürsel İNCE, Alper ÇALIKOĞLU ve Beyhan AKCAN’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 213              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       f)    5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.   


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 212              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    e)    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.  


            Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 211              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.08.2023 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


            Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 210              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ç)Yatağan Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2023 tarih ve 2023/100 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 209              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

         c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.07.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


           Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 208              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          b) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda;
 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 207              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

       

29.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanan gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince görüşülmesi.


           Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.08.2023 tarihli raporunda; 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 206                       

Karar Tarihi     : 10.08.2023           

 

KONUSU:

              Ulaşım Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in  görüşülmesi.   

 

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­36924739-105.03-229733 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 205                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

              Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 204                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:


    Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

 

Karar No           : 203                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­13456491-010.03-229549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 202                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

  Muğla Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229633 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 201                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

       Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

       Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229633 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 200                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

      Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2023 tarihli ve E-­18955236-105.02-229886 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 199                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

 

KONUSU:

          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi.  

 

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­36521862-105.04-229432 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 198                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023  

 

 

KONUSU:

     Muğla Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Yapısı, Görev, Usul ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

           Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2023 tarihli ve E-­49104514-105.04-229784 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 197                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:

             Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-41232352-105.04-229371 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 196                       

Karar Tarihi     : 10.08.2023           

 

KONUSU:

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in görüşülmesi.   

 

          İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­12178434-105.04-229249 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 195                   

Karar Tarihi     : 10.08.2023      

 

KONUSU:


        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2023 tarihli ve E-­85625357-105.04-228825 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 194                

Karar Tarihi    : 10.08.2023   

 

KONUSU:

          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.   

          Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.08.2023 tarihli ve E-­81817414-105.04-228767 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 193              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


              09.08.2018 tarih ve 210 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 5 (beş) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen ve 09/08/2023 tarihinde tahsis süresi sona ereceği belirtilen; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 171 ada, 2 parsel numaralı, 3.069,95 m² yüz ölçümlü mezarlık nitelikli taşınmazın bitişiğindeki, İmar Planında Otopark alanı olarak belirlenmiş taşınmaz içerisinde bulunan ve yazı eki krokide gösterilen 25,00 m² lik alanın Jandarma Asayiş Noktası olarak kullanılmak koşuluyla yazılı taleplerine istinaden 5 (beş) yıl süreliğine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-229247 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 192                

Karar Tarihi     : 10.08.2023   

 

KONUSU:


          22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.  

 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­13456491-907.02-228491 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 191                 

Karar Tarihi     : 10.08.2023    

 

KONUSU:


              Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­53061852-010.03-228490 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 190              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


          Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in görüşülmesi.  

 

              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.08.2023 tarihli ve E-­82848858-641.99-227944 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 189              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

 

KONUSU:

         Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanların onaylı imar planlarına göre uygun hale getirilmesi amaçlı, İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Toparlar Mahallesi, 198 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 199 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 313 ada 14 parsel numaralı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.  

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04.08.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-228659 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 188              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


              27.05.2021 tarih ve 118 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 2 (iki) yıl süreliğine bedelsiz olarak Bodrum Kaymakamlığı’na tahsis edilen ve tahsis süresi sona erdiği belirtilen hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi, Çarşı Mahallesi, 776 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz (Bodrum Limanı) içerisinde bulunan ve yazı eki krokide "A" ile gösterilen 47,00 m² yüz ölçümlü bölümün, Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılması amacıyla yazılı taleplerine istinaden yeniden 2 (iki) yıl süreliğine Bodrum Kaymakamlığı’na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

 

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.08.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-227161 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 187              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

d) 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 186              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

      ç)  Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.  


              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.08.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 185              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

  

KONUSU:


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

       c)   İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.  


             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 184              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

 

KONUSU: 


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


    b) Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 183              

Karar Tarihi   : 10.08.2023   

  

KONUSU:


            1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      a)  Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi.


          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 182                 

Karar Tarihi  : 10.08.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

10- Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12- İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


14- 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 181               

Karar Tarihi  : 13.07.2023     

 

KONUSU:


             Gün Tespiti

 

  Gelecek meclis toplantısının 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 180               

Karar Tarihi  : 13.07.2023     

 

KONUSU:


             Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

             Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Temmuz ayı meclis toplantısına katılamayan; İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Fatih ÖLEMEZ, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Alim UZUNDEMİR, Alper ÇALIKOĞLU, Beyhan AKCAN ve Mustafa ŞAHBAZ’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 179              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 178              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


        c) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 2023-105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 177              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

       

21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2023 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


             Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 176  
Karar Tarihi : 13.07.2023  

KONUSU:
        
21.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

        a)  Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.07.2023 tarihli raporunda;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 175              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

 

KONUSU:

         Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın idari teşkilat yapılanmasında değişiklikler yapılması nedeniyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmış olup, yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ‘nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.


             Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 11.07.2023 tarihli ve E-­81817414-105.04-221584 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 174               

Karar Tarihi     : 13.07.2023    

 

KONUSU:

             5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21'inci maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak hazırlanan ve 09.06.2022 tarihli ve 135 sayılı meclis kararı ile güncellenen Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi.


            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­13456491-601.04.01-221998 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 173               

Karar Tarihi     : 13.07.2023    

 

KONUSU:

             22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdası hususunun görüşülmesi.


             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­13456491-907.02-221997 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 172              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (MUTTAŞ) 12.07.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen esas sözleşmenin "sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilerek şirketin esas sermayesinin 90.000.000,00 TL artırılarak 340.071.000,00 TL'den 430.071.000,00 TL'ye çıkarılması hususlarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.


              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2023 tarihli ve E-­44338531-105.03-221856 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 171              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımız tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yatırım programında bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Doğanköy-Yenice-Taşlı (Yenice’ye bağlı) Mahalleleri planlama alanı alt ölçekli imar planı yapım işine yönelik hizmet alımı planlanmakta olup, bu kapsamda bahse konu mahalle sınırları dâhilinde bulunan yaklaşık 340 hektarlık alanda alt ölçekli imar planı yapım işinin bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün görülmediğinden ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’inci maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden bahse konu işin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilebilmesi hususunun görüşülmesi.


              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­81441201-105.03-220605 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 170              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              09/07/2020 tarih ve 115 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile 3 (üç) yıl süreliğine Fethiye Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 421 ada, 1 parsel numaralı 337,85 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazda bulunan ve 09.07.2023 tarihinde tahsis süresinin sona ereceği bildirilen binanın hizmet binası olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreliğine yazılı taleplerine istinaden Fethiye Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220383 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 169              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

              Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, 113 ada, 1 parsel  (eski 995 parsel) numaralı, 8.897,84 m² yüz ölçümlü taşınmazın "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺45.000,00 + KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220385 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 168              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

           İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 317 ada, 3 parsel numaralı, 665,06 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 1130/3023 hissesinin (248,60 m²), ilgili mevzuat hükümlerine göre yazılı talebine istinaden diğer hissedarına satılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220384 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 167              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Karamehmet Mahallesi, 991 ada, 2 parsel numaralı 942,08 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında görüşülmesi.


             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06.07.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-220083 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 166              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

KONUSU:

       İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, 236 ada, 39, 42, 43, 44 ve 45 parsel numaralı taşınmazların yazı eki krokide (B) ile gösterilen ve mevcutta yol olarak kullanılan kısımların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-219068 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 165              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:


            1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

          b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2023 tarihli raporunda;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 164              

Karar Tarihi   : 13.07.2023   

 

KONUSU:


      1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


         a) Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.


           İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.07.2023 tarihli raporunda;

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 163                 

Karar Tarihi  : 13.07.2023      

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;29- Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

30- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 162             

Karar Tarihi   : 08.06.2023 

 

KONUSU:


Gün Tespiti

 

              Gelecek meclis toplantısının 13 Temmuz 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 161             

Karar Tarihi   : 08.06.2023 

 

 

KONUSU:


Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

              Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Haziran ayı meclis toplantısına katılamayan; Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Mehmet DEMİR, Aylin YÜKSEL, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, Mehmet ATEŞ, Özay TÜRKLER ve Beyhan AKCAN’ın mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 160              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

31.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

          c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.


               Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.06.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 159              

Karar Tarihi  : 08.06.2023  

 

KONUSU:


31.   Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

            b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


              Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.06.2023 tarihli raporunda;


Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 158              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:


31.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

           a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.05.2023 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


               Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.06.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 157              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MKS Turizm İnşaat Taş. San. Tic. A.Ş.'nin sermayesinin 15.000.000,00 TL artırılarak 5.350.000,00 TL'den 20.350.000,00 TL'ye çıkarılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince görüşülmesi.


Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2023 tarihli ve E-44338531-105.03-214436 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 156                  

Karar Tarihi   : 08.06.2023    

 

KONUSU:


         Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan İlimiz Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi 4427 parsel numaralı niteliği “Arsa” olan ve yazı eki vaziyet durumu üzerinde (B) ile gösterilen 128,64 m² taşınmaz ve içinde bulunan binanın tarımsal amaçla kurulan kooperatif ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak ek protokol çerçevesinde 3 yıllığına birlikte kullanılması hususunun görüşülmesi.

           Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­85625357-105.04-213070 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 155              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 60 parsel numaralı taşınmazda yapımı tamamlanan Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin zemin katında bulunan 18 numaralı bağımsız bölümünün “Çay Bahçesi+Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Çay Bahçesi+Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 35.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212551 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 154              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde yer alan (eski 140 ada, 23 parsel ) taşınmazın yazı eki krokide sınırları belirlenen bölümünün "Büfe ve Çay Bahçesi" olarak Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe ve Çay Bahçesi" olarak işletilmek üzere yıllık ₺12.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212558 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 153              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 60 parsel numaralı taşınmazda yapımı tamamlanan Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bodrum katında bulunan 30 numaralı bağımsız bölümünün “Büfe” olarak MELSA ­ Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 49.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212556 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 152              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 60 parsel numaralı taşınmazda yapımı tamamlanan Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bodrum katında bulunan 29 numaralı bağımsız bölümünün “Büfe” olarak MELSA ­ Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 49.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212555 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 151              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 271 parsel numaralı 25.032,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın (Menteşe Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali) zemin katında bulunan 7,90 m² yüz ölçümlü, 17 numaralı bağımsız bölümünün “Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 34.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212550 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 150              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 271 parsel numaralı 25.032,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın (Menteşe Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali) bodrum katında bulunan 21,49 m² yüz ölçümlü, 33 numaralı bağımsız bölümünün “Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 22.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212549 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 149              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada, 271 parsel numaralı 25.032,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazın (Menteşe Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali) zemin katında bulunan 9,70 m² yüz ölçümlü, 4 numaralı bağımsız bölümünün “Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 45.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212548 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 148              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi, 111 ada, 19 parsel numaralı 1.333,91 m²  yüz ölçümlü 'Tarla' niteliğindeki taşınmazın içerisine "Paket Arıtma Tesisi" yapılması ve kullanılması koşulu ile tahsis süresi sonu olan 19.07.2023 tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi maddeleri kapsamında görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212944 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 147              

Karar Tarihi    : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Yatağan Belediye Başkanlığı'na ait Yatağan İlçesi, Bencik Mahallesi, 171 ada, 11 parsel numaralı 3.497,56 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın, yazı eki 04/05/2023 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporunda belirtilen  ₺3.325.000,00 bedel üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devir ve tesciline karşılık; Yeşilbağcılar Mahallesi, 154 ada, 1 parsel numaralı, 8.315,94 m² yüz ölçümlü "Üç Katlı Betonarme Belediye Binası, Tek Katlı Çelik Sağlık Ocağı Binası ve Kargir İşyeri Binası Bulunan Arsa" nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait 123835/831594 hissesinin, yazı eki 04/05/2023 tarihli Gayrimenkul Değerleme Raporunda belirtilen  ₺3.210.000,00 bedel üzerinden Yatağan Belediye Başkanlığı'na devir ve tesciline ve bahsi geçen taşınmazların bedelleri arasında oluşan ₺115.000,00 lik fiyat farkının Yatağan Belediye Başkanlığı’na ödenmesine yönelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­47720051-756.01-212942 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 146              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi, Yalıkavak Meydanında yer alan yazı eki krokide gösterilen 50,00 m² yüz ölçümlü “Tuvalet” nitelikli taşınmazın umumi tuvalet olarak vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulması amacıyla 5 (beş) yıl süreliğine Bodrum Belediye Başkanlığına bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi maddeleri kapsamında görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2023 tarihli ve E-­47720051-110.04-211530 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 145              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 511 ada, 194 parsel numaralı 2.399,15 m² yüz ölçümlü “Tarla” (Minibüs Garaj Yeri) vasıflı ana taşınmazın içinde yer alan yazı eki krokide gösterilen 20,00 m² yüz ölçümlü “Tuvalet” nitelikli bölümün umumi tuvalet olarak vatandaşların ücretsiz kullanımına sunulması amacıyla 5 (beş) yıl süreliğine Bodrum Belediye Başkanlığına bedelsiz tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi maddeleri kapsamında görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2023 tarihli ve E-­47720051-110.04-211529 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 144              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

  

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1257 ada, 1 parsel numaralı, 1.868,00 m² yüz ölçümlü ve 1257 ada, 3 parsel numaralı, 1.868,00 m² yüz ölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsisinin iptal edilmesi ve imar planındaki amacına uygun olarak arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 69. maddesinin birinci fıkrası gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 29.05.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-211516 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 143              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluk alanında bulunan led reklam panosu yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 26.05.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-211165 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 142              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 parsel numaralı taşınmaza komşu, hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait park alanındaki Büfe, Çay Bahçesi ve Tuvaleti kapsayan ve yazı eki krokide "A" ile gösterilen 755,07 m² yüz ölçümlü alanın "Sosyal Tesis" olarak MELSA ­ Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne devrinin iptal edilerek, yine "Sosyal Tesis" olarak işletilmek üzere yıllık ₺9.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212557 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 141              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada, 31 parsel (eski 24 parsel) numaralı 1.202,35 m² yüz ölçümlü "Yedi Katlı Betonarme Bina" nitelikli ana gayrimenkulün zemin katındaki 3 numaralı bağımsız bölümün “Büfe” olarak MELSA­Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devrinin iptal edilerek, yine "Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺30.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212554 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 140              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 202 parsel numaralı 1.426,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın yazı eki krokide "A" harfi ile gösterilen 389,98 m² yüz ölçümlü ( 48,00 m² kapalı, 341,98 m² açık) alanının “Çay Bahçesi+Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Çay Bahçesi+Büfe" olarak işletilmek  üzere yıllık ₺ 20.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212559 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 139              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 60 parsel numaralı taşınmazda yapımı tamamlanan Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bodrum katında bulunan 25 numaralı bağımsız bölümünün “Çay Bahçesi+Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Çay Bahçesi+Büfe" olarak işletilmek üzere yıllık ₺ 35.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212553 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 138              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 60 parsel numaralı taşınmazda yapımı tamamlanan Bodrum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin zemin katında bulunan 22 numaralı bağımsız bölümünün “Çay Bahçesi+Büfe” olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)’ne devrinin iptal edilerek, yine "Çay Bahçesi+Büfe" olarak işletilmek  üzere yıllık ₺ 35.000,00+ KDV (%18) bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir   Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01.06.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-212552 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 137              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

 

KONUSU:

      İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, 111 ada, 1308, 1309 ve 1273 parsel numaralı taşınmazların yazı eki krokide belirtilen kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­87026510-105.04-213071 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 136              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:


      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­52443330-105.04-213069 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 135              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün kurulmasıyla birlikte Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün altında bulunan jeotermal kaynaklar biriminin sorumluluğunda olan Belediyemize ait işletme ruhsatlarının, Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne devir edilmesinin uygun olacağının değerlendirilmesi sebebiyle mevcut yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması ve güncellenerek yazı ekinde sunulan “Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.

 

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 25.05.2023 tarihli ve E-­43826297-010.03-210809 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 134              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

  

KONUSU:

Sermayesinin yüzde yüz hissesine Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu MKS Turizm İnşaat Taş. San. Tic. A.Ş. şirketinde Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek, ayrıca şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında imza yetkisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Özgür AKDAĞ'ın görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.  


Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve E-­44338531-105.03-213068 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 133              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 i)  İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 132              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:


 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 ı)  Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı-­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 131              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 h)  Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.06.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 130               

Karar Tarihi      : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 g) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge’de değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”’nin görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 129              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 f) İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E:2022/2033 K:2022/2102 sayılı Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Marmaris Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 48 numaralı kararı ile uygun bulunan Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 128              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

 e) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 127              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

  

KONUSU:


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

d) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 126              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

 

KONUSU:


          1.   İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

ç)   Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

  

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 125              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:


     1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


      c) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 124              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:


        1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       b)    Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 123              

Karar Tarihi   : 08.06.2023   

 

KONUSU:

            1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

      a) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1321, E:2022/1322, E:2022/1323, E:2022/1324, E:2022/1325 sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.05.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 122              

Karar Tarihi  : 08.06.2023   

 

KONUSU:


Gündem

 

DUYURULAN GÜNDEM;


Kararın devamı için tıklayınız.

4- Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1321, E:2022/1322, E:2022/1323, E:2022/1324, E:2022/1325 sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

5- Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

6- Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

7- Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12- Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

13- İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E:2022/2033 K:2022/2102 sayılı Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Marmaris Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 48 numaralı kararı ile uygun bulunan Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

14- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge’de değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”’nin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 121                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

   

          Gün Tespiti

 

        Gelecek meclis toplantısının 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 120                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

KONUSU:

   

              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

            Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Mayıs ayı meclis toplantısına katılamayan;

            Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Mehmet DEMİR, Mesut KARATAŞ, Ethem SAYAR, Eray ÇİÇEK, Gürsel İNCE, İsmail MİLAT, Mustafa KARA, Özay ÇETİN ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 119                        

Karar Tarihi    : 11.05.2023             

 

KONUSU:


15.    Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

 

   a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi.    

 

               Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.05.2023 tarihli raporunda;
Ek için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 118                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:


                   Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çaltılar Mahallesi, 110 ada 6 parsel (İfraz:110 ada 88 parsel) numaralı taşınmazın yol inşaat, emniyet sahasında kalmakta olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarih ve 2021/241 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilmiş olup; 586,59 m²’lik " Yol '' nitelikli bahse konu taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında ''Yol'' olarak devir işlemlerinin yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2023 tarihli ve E-­43826297-105.03-206543 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 117                        

Karar Tarihi    : 11.05.2023             

   

 

KONUSU:


                   Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2023 tarih ve 34 nolu kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’”in görüşülmesi.

 

           Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2023 tarihli ve E-­75660707-010.03-206545 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 116                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:


                   Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık faaliyetlerindeki elektronik ücret toplama sistemini (akıllı kart),  bu sistemin parçası içerisindeki araç takip sistemi ve toplu taşıma elektronik denetim sistemi de toplu ulaşım hizmetleri içerisinde yer alan elektronik ücret toplama sistemini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek amacıyla elektronik ücret toplama sisteminden elde edilen bürüt gelir hasılatının %3,55’inin MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnş. Tur.Taş. Ticari ve İşl. San. Tic. A.Ş.’ne aktarılması kaydıyla Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2016 tarihli ve 165 sayılı Kararı ile 10 yıllığına, toplu taşıma sisteminin işletilmesinin ise  Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarihli ve 221 sayılı meclis kararı ile toplu taşıma hizmetlerinden elde edilen bürüt hasılatın %2'si bedel karşılığında 15 Eylül 2026 tarihine kadar devri yapılmıştır. Bu bağlamda, MUTTAŞ tarafından gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir teknik altyapı gerekliliklerini sağlanması maksadıyla tüm yatırımların yapıldığı göz önünde bulundurularak 2026 yılı içerisinde sona erecek olan toplu taşıma hizmetleri işletme devri ile elektronik ücret toplama sistemi devir sürelerinin,  sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet kalitesini sağlayabilmek maksadıyla 31 Aralık 2030 tarihine kadar uzatılması hususunun görüşülmesi.

 

      Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2023 tarihli ve E-­46539836-105.04-207120 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 115                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:


                   Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 4 adet kamyonetin 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline, T­7 Pick­up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) sıra numarası ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.

 

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.05.2023 tarihli ve E-­44338531-105.03-205943 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız. 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 114                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   k) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48424353 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.     

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

   Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 113                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   j) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48941661 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 112                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   i) İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “İlkokul ve Ortaokul Alanı (Eğitim Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010544 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.   

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 111                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   ı) İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “Eğitim Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010518 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.   

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 110                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.    

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.


 Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 109                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B­2­ B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.   

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 108                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   f) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.    

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 107                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   e) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.    

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 106                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   d) Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.   

 

                İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 105                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   ç) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.    

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 104                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi) ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

 

                 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

   Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 103                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

 

                 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


   Kararın devamı için tıklayınız.

   Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 102                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   a) İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesindeki PİN-481006844 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.   

 

               İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.04.2023 tarihli raporunda;


  Kararın devamı için tıklayınız.

  Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 101                        

Karar Tarihi   : 11.05.2023             

 

KONUSU:


    Gündem

 

   DUYURULAN GÜNDEM;

Kararın devamı için tıklayınız.

20- İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesindeki PİN-481006844 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

21- İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

22- İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi) ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

23- Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

24- Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

25- İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.


31- İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

32- İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B­2­ B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi. 


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

35- Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

37- İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “Eğitim Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010518 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

38- İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “İlkokul ve Ortaokul Alanı (Eğitim Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010544 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 100                        

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

  

KONUSU:

   

          Gün Tespiti

        Gelecek meclis toplantısının 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat: 11:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 99                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023                

 

KONUSU:

   

              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

            Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Nisan ayı meclis toplantısına katılamayan;          

         Mehmet Onur ŞAHBAZ, Önder BATMAZ, Ülkü YEŞİLTUNA, Mehmet Hikmet SELÇUK, Ethem SAYAR, İhsan ÖZTÜRK, Mustafa KARACAN, Gürsel İNCE, Halil Faik BOZKURT, Levent TOSUN ve Mustafa TOKSÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 98                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   e)  Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.04.2023 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 97                          

Karar Tarihi    : 13.04.2023             

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   d)  Köyceğiz Belediye Meclisinin 1 adet klimalı panelvan kamyonetin Köyceğiz Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveline T-7 sıra numarasıyla eklenmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 96                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

    ç)  Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2023 tarih ve 15, 16 ve 18 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Ek 2 için tıklayınız.

Ek 3 için tıklayınız.Ek 3 için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 95                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

    c)  Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 15 ile 17 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Ek 2 için tıklayınız.T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 94                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.03.2023 tarih ve 2023-31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.   

 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 93                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023                 

 

KONUSU:

43.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

     a)   Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.  

 

               Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Komisyon Raporu için tıklayınız.


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 92                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

42.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi 

   a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parsel üzerinde talep edilen UİP- 481005575 plan işlem numaralı Menteşe Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 16 sayılı kararıyla komisyon raporunun düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verilen "Cami Alanına" ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 91                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

                    Finansmanı Dünya Bankası (DB) kaynaklarından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman Projesi” kapsamında, Bankanın bağlı İdaremiz olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman Alt Projesi” için kullandıracak olduğu 9.000.000,00 Avro tutarında kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ün yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarihli ve E-­44338531-105.03-200748 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısındaT.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 90                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

                    Sürdürülebilir Şehirler Projesi I kapsamında yapımına devam edilen imalatlar için gerekli ek finansman ile ilgili olarak yapılan görüşmeler neticesinde, Finansmanı Dünya Bankası (DB) tarafından sağlanan ve İller Bankasınca yürütülmekte olan "Sürdürülebilir Şehirler Projesi II. Ek Finansman" kapsamında Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün adına 9.000.000,00 Avro tutarında bir alt kredi tahsisi oluşmuş olup; bahsi geçen borçlanmaya ilişkin olarak; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesi ve 6 ncı maddesinin (j) bendi hükümleri doğrultusunda Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarihli ve E-­26219312-105.02-200747 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 89                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz Yatağan İlçesi, Mesken Mahallesi, 146 ada, 10 parsel numaralı 3.082,07 m² yüz ölçümlü "Tarla" vasıflı taşınmazın yazı eki krokide “A” harfi ile gösterilen 138,21 m² yüz ölçümlü bölümünün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için sondaj kuyusu açılarak Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) yıl süreliğine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz tahsisine yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı Kanun'un 75. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-200843 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 88                   

Karar Tarihi    : 13.04.2023      

 

KONUSU:

             Büyükşehir Belediyemizin 8 Nisan 2021’de imzalayarak tarafı olduğu “Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi” kapsamında gerekli raporlamaları yapabilmek amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 2015 yılında tamamlanan mevcut "Muğla İli Sera Gazı Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı"nın güncellenerek yapılması planlanan ve 2024 yılı içinde tamamlanacak olan "Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planı" hazırlanması hizmet alım işi için 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28. maddesi gereği yıllara yaygın hizmet yüklenmesi yapılması hususunun görüşülmesi.

     Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 10.04.2023 tarihli ve E-13327030-020-199977 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 87                   

Karar Tarihi    : 13.04.2023      

Birleşim            : 1                      

 

KONUSU:


           09.04.2023 tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile (A) Grubu Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveli’ne Afet İşleri Dairesi Başkanı kadrosu eklenmiş olup; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 10'uncu maddesinin birinci fıkrası gereği yazı ekinde sunulan (I) Sayılı Cetvelde belirtilen kadronun ihdası hususunun görüşülmesi.

 

     İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12.04.2023 tarihli ve E-13456491-907.02-200618 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 86                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:


              Hüküm ve tasarrufu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi, 519 ada, 1 parsel numaralı 14.848,15 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın (Hasan Haşmet Işık Açık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi) içerisinde bulunan tesisin zemin katında yazı eki krokide “A” harfi ile gösterilen 41,60 m² yüz ölçümlü kapalı alan ile “B” ve “C” harfi ile gösterilen toplam 635,00 m² yüz ölçümlü açık alanların ve aynı tesisin 1. katındaki yazı eki krokide “D” harfi ile gösterilen 40,00 m² yüz ölçümlü açık alanın "Çay Bahçesi ve Büfe" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺24.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde teslim edildiği tarihten itibaren, taşınmazın tahsis süresinin sona ereceği 07.02.2029 tarihine kadar MKS Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne işletme devri yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında görüşülmesi.

 

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2023 tarihli ve E-­47720051-105.04-199573 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 85                   

Karar Tarihi    : 13.04.2023      

   

KONUSU:


           Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen, yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin 2019 yılı Ekim ayında başladığı, proje kapsamında Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun İllerinin pilot şehirler seçildiği ve kent ölçeğinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Danimarka'nın Kopenhag ve İsveç'in Stockholm kentlerinde 8­11 Mayıs 2023 tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştirileceğinin bildirildiği ve söz konusu çalışma ziyaretinin ulaşım ve konaklama giderleri Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi bütçesinden karşılanacak olup, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin GİRAY ve Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Aylin AYDIN ERTOP'un 7­12 Mayıs 2023 tarihleri arasında görevlendirilmesi hususunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarihli ve 2021/6 sayılı Genelgesi gereği görüşülmesi.

 

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2023 tarihli ve E-13456491-903.07.03-199574 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 84                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

KONUSU:


           Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”’in görüşülmesi.

            Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2023 tarihli ve E-18955236-105.04-199356 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;
 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 83                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:


           İlimiz, Fethiye İlçesi, Patlangıç Mahallesi, 1147 ada, 68 parsel numaralı taşınmazın yazı eki krokide belirtilen şekilde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

 

           İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-87026510-105.04-199147 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 82                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023                

 

KONUSU:

             Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2022 yılı Fizibilite Destek Programına başvuruda bulunularak hibe almaya hak kazanan “Salça Üretim Tesisi Fizibilitesi” projesi ile ilgili işlemler için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 220 numaralı meclis kararı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN yetkili kılınmış olup; emekli olması sebebiyle, bahse konu proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Birsen KOCATAŞ’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

 

           Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2023 tarihli ve E-­85625357-105.04-199002 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 81                          

Karar Tarihi    : 13.04.2023             

KONUSU:

 

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereğince hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi.  

 

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­99063101-040.05-198089 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek 1 için tıklayınız

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 80                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:

           Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Seydikemer İlçesi, Çaltılar Mahallesi, 135 ada 122 parsel numaralı taşınmazın, yol inşaat ve emniyet sahasında kalmakta olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2021 tarih ve 2021/241 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden kamulaştırma işlemlerine başlanıldığı bildirilmiş olup; 3.295,83 m2’lik “Yol” nitelikli bahse konu taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında bedeli karşılığında ''Yol'' olarak devir işlemlerinin yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca görüşülmesi.

 

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­43826297-752.01.01-198099 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 79                

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

           Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescilinin yapılmasına yönelik 07.03.2023 tarih 41 sayılı Menteşe Belediye Meclis Kararı alınmış olan; İlimiz Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 379 ada, 4 parsel (eski 379 ada, 1 parsel) numaralı 6.937,60 m² yüz ölçümlü “5 Katlı Betonarme Otopark, Ofis-İşyeri ve Arsa” nitelikli ana gayrimenkulün otopark olarak planlanan “İşyeri” nitelikli 31 numaralı bağımsız bölümünün “Katlı Otopark, Çarşı ve Meydan Yapımı Protokolü” ve Türk Medeni Kanunu’nun 698. ve 699. maddeleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız adına devir ve tescilinin yapılması hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince görüşülmesi.

 

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­65904795-105.04-198091 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 78                  

Karar Tarihi    : 13.04.2023     

  

KONUSU:

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fethiye Mezbaha Tesisinde kullanılmak üzere  ihtiyaç duyulan, 1 adet Et Taşıma Aracının 2023 Mali Yılı bütçesi ekinde bulunan T1 (2023 Yılında Edinilecek Taşıtlar) cetveline T22 (Diğer Taşıtlar) sıra numarası ile eklenmesi hususunun görüşülmesi.

 

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 30.03.2023 tarihli ve E-­31514194-020-196844 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 77                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

   

KONUSU:

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Turizm Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198101 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 76                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

   

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198090 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 75                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:


           5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Ulaşım Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198092 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 74                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

   

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

            Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198094 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 73                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,   Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198093 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 72                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:


             5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

       Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198098 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 71                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

   

 

KONUSU:


            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere,   Belediye Meclisi üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

        Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-­105.02­-198096 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 70                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

  

KONUSU:

           5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 16. maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından 5 üyenin 1 yıl için Encümen Üyesi olarak gizli oyla seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

      Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 04.04.2023 tarihli ve E-­26219312-105.02­-198100 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 69                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007992 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.03.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 68                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007994 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.03.2023 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 67                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023   

 

KONUSU:

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

   a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007990 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  

 

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.03.2023 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


Komisyon Raporu için tıklayınız.

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 66                          

Karar Tarihi   : 13.04.2023             

 

KONUSU:


    Gündem

 

   DUYURULAN GÜNDEM;

   Kararın devamı için tıklayınız.
9- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007990 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

10- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007994 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007992 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 65                          

Karar Tarihi   : 09.03.2023             

 

KONUSU:

   

              Gün Tespiti

 

  Gelecek meclis toplantısının 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

   

 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 64                          

Karar Tarihi   : 09.03.2023             

 

KONUSU:

   

              Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

    Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 yılı Mart ayı meclis toplantısına katılamayan;          

            Önder BATMAZ, Mehmet DEMİR, Fatih ÖLEMEZ, Mehmet OKTAY, İhsan ÖZTÜRK, Eray ÇİÇEK, Ece GÜLEN OZAN, Alim UZUNDEMİR, Alper ÇALIKOĞLU ve Mustafa KARAKUŞ’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 63                   

Karar Tarihi    : 09.03.2023     

 

KONUSU:

 

14. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

         ç) 06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden ilimize nakil olarak gelen depremzede ailelerin, eğitimleri devam eden çocuklarından 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerinin eğitim süresince MUTTAŞ Taşıma Şirketince çıkartılacak kişisel kent kartın ve ücretinin MUTTAŞ’a Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi konusunun görüşülmesi.

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.03.2023 tarihli raporunda;

  

Kararın devamı için tıklayınız.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 62                  

Karar Tarihi    : 09.03.2023     

 

KONUSU:


14. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

 

         c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.

 

              Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.03.2023 tarihli raporunda;

 

Kararın devamı için tıklayınız.