Komisyon Raporları

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı  Performans Programının görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmesi.


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı gelir tarifesinin görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

ç) Menteşe Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


d) Marmaris Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


e) Dalaman Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


f) Milas Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


g) Fethiye Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


h) Ula Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


ı) Yatağan Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


i) Kavaklıdere Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


j) Seydikemer Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


k) Köyceğiz Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


l) Ortaca Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


m) Bodrum Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.


n) Yatağan Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 139 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

o) Ula Belediye Başkanlığı’nın 16.10.2023 tarih ve 63 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.ö) Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 10.10.2023 tarih ve 131 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.p) Kavaklıdere Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2023 tarih ve 95 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.r) Köyceğiz Belediye Başkanlığı’nın 09.10.2023 tarih ve 51 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.s) Marmaris Belediye Başkanlığı’nın 11.10.2023 tarih ve 115 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.ş) Datça Belediyesi 2024 mali yılı bütçesi ve gelir tarifesinin görüşülmesi.t) Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında uygulanması planlanan gelir tarifesine ait yazı eki tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi gereğince görüşülmesi.u) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2024 Mali Yılı Ek Gelir Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarihli ve 124, 125 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.ü) Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2023 tarih ve 123 Karar Numaralı 2024 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.
1.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğine yapılan toplam 11 adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi. 


b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.08.2023 tarihli ve 14639 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18-D-25-B-2-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


ç) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

e) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.

40. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Marmaris Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.10.2023 tarih ve 96 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

b) Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.11.2023 tarih ve 64 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


3. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertibine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2023 tarihli ve 14590 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, 328,59 hektarlık, Muğla İli Bodrum İlçesi, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi - Pamuklu Tepe ve Çevresi - Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 102 ada 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1197 numaralı adalar ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


d) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116 ada, 1, 2, 17, 18, 19, 22 parseller, 1117 ada, 1 parsel, 1118 ada 1, 2, 3 parseller, 1119 ada, 1 parsel, 1121 ada, 1 parsel, 1122 ada, 1, 2, 3 parseller, 1123 ada, 1 parsel, 1124 ada 1 parsel, 1197 ada, 3 parsel numaralı taşınmazları kapsayan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan 2 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması ve alınan karar koruma amaçlı imar planı değişikliği yapılmasını gerektirmesi halinde yeniden düzenlenen plan teklifinin 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


e)  Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Sağlık Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


f)  Milas İlçesi, Çökertme Mahallesi, 106 ada 314 parselin 1389.82 m2’lik kısmına yönelik “Aile Sağlığı Merkezi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde yer alan 1829 (139 ada, 6 parsel) ve 1830 parseller ve çevresini kapsayan onaylı imar planının plan hükümlerinin 3. ve 6. maddelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.09.2023 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğu belirtilen; 5 adet kamyonet ve 5 adet motosikletin 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T¬1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi.


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


d) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.10.2023 tarih ve 105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki listelerde gerekçeleri belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması ve ek ödenek verilmesi hususlarının görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’inci ve 27’inci maddeleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine dayanarak hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 163 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesinin ilga edilerek yerine İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teşkilat şemasındaki değişikliklere bağlı olarak yeniden düzenlenen Mekânsal Planlama Hizmetleri Yönergesi’nin görüşülmesi. 


23. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 125 ada, 3, 4, 6, 7 ve 9 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.


24. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarihli ve 87, 83 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.


b) Fethiye Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.09.2023 tarih ve 85, 86 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

c) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ve ek ödenek verilmesine ilişkin almış oldukları yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 218, 219 sayılı Meclis Kararlarının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

ç) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.09.2023 tarih ve 114 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine göre görüşülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

d) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında kamu hizmetinin sürekli ve aksamadan yerine getirilmesini sağlamak amacıyla taşıt satın alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek talep edilen araçların 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T­1) Cetveline yazı eki cetveldeki sıra numaraları ile eklenmesi hususunun 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereği görüşülmesi. 

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

1.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 12/05/2023 tarih ve 32188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile söz konusu çalışma usul ve esasları kapsamında revize yapılması ihtiyacı oluştuğundan yazı ekinde sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"’ın görüşülmesi.


b) Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi (Düğerek II. Kısım) 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.c)  İlimiz, Milas İlçesi, Kent Merkezinde yaklaşık 150 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.ç)  Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Başkanlığımıza sunulan, 14,21 hektarlık Bodrum İlçesi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 7/c ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi.d) 04.05.2023 tarihli 2023-71 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek Başkanlığımıza sunulan, 2.727 hektarlık Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. 29. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanan gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde sunulan tarife cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince görüşülmesi.


b) Milas Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 180 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.07.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


ç) Yatağan Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.08.2023 tarih ve 2023/100 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


d) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.08.2023 tarih ve 94 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


e) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 


f) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki ödenek aktarma listelerinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 30 ve 31 parseller ile Camikebir Mahallesi, 70 ada 25 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazda yapılacak huzurevi için Yençok: 13.50 m olarak belirlenmiş olan yapı yüksekliğinin 1 m artırılmasına ilişkin talebinin uygun görülmesi halinde TEKLİF-481017953 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 21. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Ula Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.06.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.06.2023 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


c) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.07.2023 tarih ve 2023-105 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.  

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1321, E:2022/1322, E:2022/1323, E:2022/1324, E:2022/1325 sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Emecik, Hızırşah, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A paftasında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


c) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-1-B, N18-C-24-A-1-C, N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Bodrum İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 numaralı kadastro adası ve çevresini kapsayan alana yönelik N18-C-24-A-2-A ve N18-C-24-A-2-D paftalarında hazırlanan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2023 tarihli ve 14132 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


d) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


e) Ortaca İlçesi, Karaburun Mahallesi, 956 ada, 6 parsel ve Merkez (Bahçelievler) Mahallesi, 1031 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8’inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.


f)  İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 22.12.2022 tarihli ve E:2022/2033 K:2022/2102 sayılı Mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan Marmaris Belediye Meclisinin 04.04.2023 tarih ve 48 numaralı kararı ile uygun bulunan Marmaris İlçesi, Çamlı Mahallesi, Taşhan Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


g) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge’de değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuş olup; yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge”’nin görüşülmesi. 


h) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


ı)  Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


i)  İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


31. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.05.2023 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince 2023 Mali Yılı Bütçesinde yazı eki ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.


c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.


1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesindeki PİN-481006844 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğine ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi Düzen Mevkiinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğünden tahsisli alan üzerinde Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına yönelik “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakımevi) ve Ulaşım Yolu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 03.03.2023 tarihli ve 12 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu ve Menteşe Mahallelerine ait Kırsal Mahalle Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


d) Fethiye Belediye Başkanlığının 01.03.2023 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesindeki Çörtmek, Güroluk ve Taşbaşı­Kepez Küme Evleri Mevkiilerinin Kırsal Yerleşik Alan olarak Tespitinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


e) İlimiz, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi.


f) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


g) İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın bir kısmını kapsayan alanda “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” işlenmesine yönelik N18­D­25­B­2­ B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek uygun bulunması halinde 2863 sayılı Kanun kapsamında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun görüşülmesi.


h) Muğla Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi gereğince görüşülmesi.


ı)  İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “Eğitim Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010518 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


i)  İlimiz, Marmaris İlçesi, Armutalan Mahallesi, 3260 nolu, Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 5513,86 m2’lik taşınmaz üzerinde “İlkokul ve Ortaokul Alanı (Eğitim Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-481010544 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


j)  İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “EkoTurizm Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48941661 Plan İşlem Numaralı 1/25000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


k) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 159 ada, 1 nolu parselde talep edilen “Turizm Alanı (Eko Turizm Alanı)” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48424353 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


15. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007990 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.b) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007994 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsisli 247 ada, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan, TEKLİF-481007992 Plan İşlem Numaralı, "Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi)" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 42. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 115 ada, 6 parsel üzerinde talep edilen UİP- 481005575 plan işlem numaralı Menteşe Belediye Meclisi’nin 07.02.2023 tarihli ve 16 sayılı kararıyla komisyon raporunun düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verilen "Cami Alanına" ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 43. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.03.2023 tarih ve 2023-31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
c) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 15 ile 17 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
ç) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 02.02.2023 tarih ve 15, 16 ve 18 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.Ek 3 için tıklayınız.


d) Köyceğiz Belediye Meclisinin 1 adet klimalı panelvan kamyonetin Köyceğiz Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ekinde bulunan Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveline T-7 sıra numarasıyla eklenmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.03.2023 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. e) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Harç Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 04.04.2023 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ula İlçesi, Sarayyanı Mahallesi, 152 ada, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların “Ticaret Alanı”, “Otopark Alanı” ve “Yol” olarak düzenlenmesine yönelik N20­C­25­C paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait toplam 1 adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


b) İlimiz, Yatağan İlçesi, Köklük Mahallesi, 111 ada, 1, 12 ve 14 parsellerde Yatağan Belediye Meclisinin 02.12.2022 tarihli ve 2022/156 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan UİP-48517352 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 115 ada, 40 parselde LPG kullanımını da barındıran “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan ve Bodrum Belediye Meclisinin 05.05.2022 tarih ve 2022-89 sayılı meclis kararı ile reddedilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


14.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarılmasına ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 07.02.2023 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.
b) Ortaca Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.01.2023 tarih ve 13 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.
c) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi. 
ç) 06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinden ilimize nakil olarak gelen depremzede ailelerin, eğitimleri devam eden çocuklarından 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda eğitim gören öğrencilerinin eğitim süresince MUTTAŞ Taşıma Şirketince çıkartılacak kişisel kent kartın ve ücretinin MUTTAŞ’a Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi konusunun görüşülmesi.1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeni Mahallede bulunan mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait, 376 ada 2 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan, Yatağan Belediye Meclisinin 02.09.2022 tarih ve 2022/126 sayılı kararı ile uygun bulunan, UİP-48373670 Plan İşlem Numaralı “Belediye Hizmet Alanı (Katlı Otopark Alanı)” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

b) Milas Belediye Başkanlığınca taslağı hazırlanarak sunulan İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi’nde, mevcut onaylı yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği plan hükümlerinin A.10 nolu maddesinin çıkarılması ile A.11 ve A.12 şeklinde iki adet plan hükmünün ilavesi amaçlı TEKLİF-481002083 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükmü değişikliğinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 

c) İlimiz, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi, 153 ada, 17 parsel üzerinde talep edilen “Ticaret Alanı” amaçlı hazırlanan TEKLİF-48294733 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

2. Ulaşım Komisyon Raporunun Görüşülmesi


a) Muğla Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde bulunan karayolu yolcu terminali işletmelerinin, görev ve yetkileri ile çalışma alanlarını, usul ve esaslarını belirlemek, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak ayrıca taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak amacıyla hazırlanan ve yazı ekinde sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği” nin görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.


20. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2023 tarih ve 12 Karar Numaralı 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesi Meclis Kararının 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.01.2023 tarih ve 2023-16 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

c) Dalaman Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.02.2023 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.

ç) Köyceğiz Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.01.2023 tarih ve 7 ve 8 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek 1 için tıklayınız.

Ek 2 için tıklayınız.

30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) 2023 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.12.2022 tarih ve 2022-207, 2022-208 sayılı Meclis Kararlarının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Menteşe Belediye Meclisi’nin 2023 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.01.2023 tarih ve 3 sayılı Meclis Kararının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


31. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1159 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı (Yaşlı Bakımevi)” olarak düzenlenmesi ve yapılaşma koşullarının “E: 1.40, Yençok: 13.50 m, 4 Kat” olarak değiştirilmesine yönelik N20-C-8-A-2-B ve N20-C-8-B-1-A paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


b) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/194, E:2022/196, E:2022/198, sayılı kararları doğrultusunda Datça İlçesi Cumalı, Karaköy ve Kızlan Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.


c) Muğla 3. İdare Mahkemesinin E:2022/151, K:2022/1953, E:2022/156, E:2022/155, E:2022/154, E:2022/152 sayılı kararları doğrultusunda Yatağan İlçesi Bencik, Bozarmut, Bozüyük, Turgut ve Yeşilbağcılar Mahallelerinin Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


Komisyon Raporu için tıklayınız.


ç) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 05.12.2022 tarih ve E-65842636-305.02-5173756 sayılı yazısı ile kurum görüşümüz talep edilen İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğine ilişkin görüş oluşturulması hususunun görüşülmesi. 


Komisyon Raporu için tıklayınız.

Geçmiş Komisyon Raporları

Komisyon Raporu
19.12.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
06.12.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.11.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.10.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.08.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.07.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.06.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
23.05.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.04.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.03.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.02.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.01.2022 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.12.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
06.12.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.11.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
25.10.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.09.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.08.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.07.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.06.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
07.06.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.04.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.03.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.01.2021 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.12.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
07.12.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.11.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.10.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.09.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
24.08.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.07.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.06.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.03.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.02.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.01.2020 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.12.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
09.12.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.11.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.10.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.09.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.07.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.06.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.05.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.03.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.02.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.01.2019 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.12.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.11.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.10.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
20.09.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.08.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.07.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.06.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.05.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
18.04.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
09.03.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.02.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.01.2018 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.12.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.11.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.10.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.08.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.07.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.05.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
21.04.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.03.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
10.02.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.01.2017 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.12.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
14.11.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
17.10.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.09.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.08.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.07.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
16.06.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
24.05.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
05.05.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
23.03.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
26.02.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
22.01.2016 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.12.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
15.12.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
13.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
04.11.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.
19.10.2015 tarihli komisyon raporu için tıklayınız.