Geri

MBB Encümen Üyeleri

Dr. Osman GÜRÜN

Muğla Büyükşehir Bld. Bşk.

Hüseyin DAŞGIN

Genel Sekreter

Aylin YÜKSEL

Meclis Üyesi

Ece GÜLEN OZAN

Meclis Üyesi

Nevzat SARIÇOBAN

Meclis Üyesi

Önder BATMAZ

Meclis Üyesi

Veli PABUŞÇU

Meclis Üyesi

Birsen KOCATAŞ

Yazı İşleri ve Kararlar D. Bşk.

Emin MADRAN

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı

Fatoş ÖZTÜRK

Mali Hizmetler D. Bşk.

Şevket GÜLEN

Zabıta Dairesi Başkanı