Geri Tüm Duyurular

8 Ekim 2020 Tarihli Ekim Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı :56567348-105.04-E.4849                                                                                                                                         15.10.2020

Konu :Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 yılı Ekim Ayı Toplantısında alınan ve 14.10.2020 tarihinde kesinleşen 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                 Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                 Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 162 no'dan 169 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (3 Sayfa) 

Kararlar için tıklayınız.