Geri Tüm Duyurular

8 Ağustos 2019 Tarihli Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri (154, 155, 156 nolu kararlar hariç)

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04- E.2552                                                                                                                         15/08/2019

Konu: Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU

İlgi: 09.08.2019 tarihli ve 56567348-105.04-E.2535 sayılı yazımız.

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılan 2019 yılı Ağustos Ayı Toplantısında alınan ve 08.08.2019 tarihinde kesinleşen 154, 155, 156 sayılı Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri ilgi sayılı yazımıza istinaden kurumsal web sayfamızda duyurulmuş olup; bahsi geçen Meclis Kararları dışında kalan ve 09/08/2019 tarihinde kesinleşen 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157 nolu Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                Dr. Osman GÜRÜN 

                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek: 146 no'dan 157 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (154, 155, 156 hariç) (4 Sayfa)