Geri Tüm Duyurular

29 Kasım 2019 Tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04- E.4128                                                                                                                         11/12/2019

Konu: Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 29 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi  (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılan 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşiminde alınan ve 05.12.2019 tarihinde kesinleşen 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 sayılı Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

            Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                                                     Dr. Osman GÜRÜN 

                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı