Geri Tüm Duyurular

26 Kasım 2020 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı     : 56567348-105.04-E. 7208                                                                                                                            07/12/2020

Konu   : Meclis Karar Özetleri İlanı

 

 

DUYURU


 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 26 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi “Yıldız Kenter Sahnesi” Salonunda (Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 yılı Kasım Ayı II. Birleşim Toplantısında alınan ve 02.12.2020 tarihinde kesinleşen 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                                              

 

                       

                                                                                                            

                                                                             Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                 Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ek: 189 no'dan 212 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (7 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.