Geri Tüm Duyurular

14 Ocak 2021 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı   :E-26219312-105.04-3685                                                                                                                                         26.01.2021

Konu :Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2021 yılı Ocak Ayı Toplantısında alınan ve 20.01.2021 tarihinde kesinleşen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                       Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                       Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 1 no'dan 37 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (9 Sayfa) 

Kararlar için tıklayınız.