Geri Tüm Duyurular

14 Kasım 2019 Tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04- E.3942                                                                                                                         26/11/2019

Konu: Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi  (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılan 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimde alınan ve 20.11.2019 tarihinde kesinleşen 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 sayılı Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

            Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                                                     Dr. Osman GÜRÜN 

                                                                                                                   Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 
189 no'dan 207 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (7 Sayfa) 

Kararlar için tıklayınız.