Geri Tüm Duyurular

12 Kasım 2020 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşimine ait Karar ve Karar Özetleri


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı :56567348-105.04-E.6345                                                                                                                                         19.11.2020

Konu :Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Kasım 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi “Yıldız Kenter Sahnesi” Salonunda (Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 yılı Kasım Ayı I. Birleşim Toplantısında alınan ve 18.11.2020 tarihinde kesinleşen 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                 Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                 Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 170 no'dan 188 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (6 Sayfa) 

Kararlar için tıklayınız.