Geri Tüm Duyurular

12 Aralık 2019 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04-4218                                                                                                                                           19/12/2019

Konu: Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No'lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 yılı Aralık Ayı Toplantısında alınan ve 13/12/2019 tarihinde kesinleşen 237, 238, 239, 240, 260 nolu ve 18/12/2019 tarihinde kesinleşen 232, 233, 234, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 nolu Meclis Kararlanna ilişkin Karar Özetleri 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                                                     Cumhur ÇOBAN 

                                                                                                                   Büyükşehir Belediye Başkanı V.