Geri Tüm Duyurular

11 Temmuz 2019 Tarihli Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

             Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı


Sayı: 56567348-105.04- E.2326                                                                                                                         23/07/2019

Konu: Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU

            Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Şeyh Mahallesi (Kurşunlu Cami karşısı) MBB 1 No’lu Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 13. Maddesi gereğince yapılan 2019 yılı Temmuz Ayı Toplantısında alınan ve 17.07.2019 tarihinde kesinleşen 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 sayılı Meclis Kararlarına ilişkin Karar özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.

Sayın halkımıza duyurulur.                                                                                Dr. Osman GÜRÜN 

                                                                             Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek: 127 no'dan 145 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (4 Sayfa) 


Kararlar için tıklayınız.