Geri Tüm Duyurular

10 Eylül 2020 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı :56567348-105.04-E.3364                                                                                                                                         21.09.2020

Konu :Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde (Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 yılı Eylül Ayı Toplantısında alınan ve 16.09.2020 tarihinde kesinleşen 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                 Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                 Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 145 no'dan 161 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.