Geri Tüm Duyurular

10 Aralık 2020 Tarihli Aralık Ayı Meclis Toplantısına ait Karar ve Karar Özetleri


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi BaşkanlığıSayı   :56567348-105.04-E.7495                                                                                                                                         18.12.2020

Konu :Meclis Karar Özetleri İlanıDUYURU


Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi “Yıldız Kenter Sahnesi” Salonunda (Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/MUĞLA) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince yapılan 2020 yılı Aralık Ayı Toplantısında alınan ve 16.12.2020 tarihinde kesinleşen 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 sayılı Meclis Kararları’na ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda aşağıda sunulmuştur. 

Sayın halkımıza duyurulur.


                                                                                                       Dr. Osman GÜRÜN

                                                                                                       Büyükşehir Belediye BaşkanıEk : 213 no'dan 228 no'ya kadar Meclis Karar Özetleri (5 Sayfa)

Kararlar için tıklayınız.