Geri

Vektörle Mücadele Yöntemleri


Kültürel Önlemler;

Kültürel mücadele, zararlıların biyolojisinin, yaşam biçiminin ve mücadele yollarının, özellikle temel eğitimde ve değişik iletişim araçları ile halka tanıtımının sağlanmasıdır. Hiçbir vektör kontrol programı, uygulayıcılara yeterli bilgi verilmeden ve halk desteği sağlanmadan başarıya ulaşamaz.

Fiziksel Önlemler

Mekanik mücadele fiziksel altyapının düzeltilmesi yoluyla vektör canlının üreme ve beslenme ortamlarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmaların bütünüdür. Su birikintilerinin ortadan kaldırılması, bataklıkların ıslahı, dere göl ve havuz kenarındaki otların temizlenmesi, su depolarının üstlerinin kapatılması, sulama kanallarının üstlerinin kapatılması ve durgun su oluşumunun önlenmesi, drenaj kanalları, su kuyuları, fosseptikler, havuzlarda ıslah çalışmaları, evlerde ve depolarda tel kafes, perde, cibinlik gibi önlemlerin alınması; çöp kutuları, çok toplama alanlarının ıslahı gibi vektörlerin yuvalanıp, üreyip yayılabileceği tüm kontrolsüz odak noktalarında yapılan çalışmalardır. Vektörle mücadelenin en önemli ayağıdır.

 

Biyolojik Önlemler

Zararlı bir organizmayla, bunun düşmanı olan başka bir canlıdan faydalanmak suretiyle yapılan savaşa denir. Su birikintilerine larva yiyen balık, sineklerin üreme yeteneğini bozan formülasyonlar atma gibi tedbirlerdir. Yani zarar veren canlıyı ortamdan yok etmek için, mevcut canlıyı yiyerek beslenen başka bir canlıyı ortama yerleştirmektir.


Kimyasal Önlemler

Dört şekilde yapılabilir:

1-Üreme alanlarına larvasit uygulama; Özellikle karasinek ve sivrisineklerin ürediği yere yumurta ve larvalarını (kurtçuk) öldüren larvasit etkili ilaçlar atarak üremeyi durdurmaktadır, en etkili yöntemdir. İlacın cinsine ve vasata göre bunlar 10 gün ile 2 ay kadar üremeyi durdurur. Çöplükler, gübrelikler ve su birikintilerinde, fosseptik ve kanalizasyonlarda çok başarılı şekilde yaz mevsimi boyunca periyodik olarak uygulanır. Burada en son teknik olan böcek gelişim düzenleyiciler tercih edilebilir.

2-Dinlenme ve barınma alanlarına yapılan kalıcı etkili uygulamaları; Spreyleme halinde satıhlara kalıcı etkisi 1-2 ay devam eden ilaçlar metrekareye belli dozda düşecek şekilde atılır. Ancak 15-20 gün süre zarfında silinmesi gerekir. Zaman içinde ergin böceklerle yumurtasından çıkan yavrular da ilaçla temas ederek tamamı yok olur. Dikkatli ve dozunda atmak gerekir aksi halde kısa zamanda bağışıklık gelişir ve ilaç etki etmez. Yanlış uygulamalar başarısızlık nedenidir.

3-Hacimsel mücadele; Karasinek ve sivrisinek gibi uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürmek için açık saha uygulamasıdır. Belli saatlerde yapılmalıdır. İki ayrı şekilde uygulanır. Termal Fog (Sıcak Sisleme): Motorlu makinelerle bu sistem için üretilmiş ani etkili ilacı mazotla karıştırıp sıcak duman içinde ilacın belli süre havada asılı kalarak uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürme de kullanılır. Ancak uygulayan personelin mutlak eğitimli olması gerekir. ULV (Soğuk Sisleme): Motorlu makinelerle kalıcı veya ani etkili, havada buharlaşan tipte ilaçları su ile seyrelterek atma işlemidir. Geniş ve malzeme yığılı kapalı alanlarda ve bazı açık alanlarda uygulanır.

4-Jel ve yemlerle mücadele; Jel yemlerin özel tabancasıyla hamamböceği mücadelesinde kullanılmasıdır. Kimyasal etkisi ve hiçbir riski yoktur mekanı boşaltma ve hazırlık gerektirmez kalıcı etkisi uzun, kes indir. Yemler, kemirgen kontrolünde çok kullanılır bunlara Rodentisit adı verilir. Mum blok, palet, taneli ve macun halindeki zehirli yemlerdir. Herhangi birini farenin barındığı, yuvalandığı yerlere koyarak mücadele edilir. Sürekli ve %100 baş arı istenirse "İSTASYON SİSTEMİ"nin kurulması en doğru yoldur. (Bkz. Kilitli Fare Yem İstasyonları)