Geri

Vektör ve Vektörle Mücadelenin Önemi


Vektör (Haşere)

Vektörler, hastalık etmenlerini insanlara ve diğer canlılara taşıyan, bedensel ve psikolojik rahatsızlık yaratan canlılardır. Haşerat içerisinde en çok zarar veren sivrisinekler, karasinekler, hamamböcekleri, tahtakurusu, pire, bit ve kenedir. Kemirgenler arasında ise sıçan ve fareler yer almaktadır.

Vektörle Mücadelenin Önemi

Vektörler, yüzyıllardır insanları ve evcil hayvanları gerek taşıdıkları hastalık etmenleri gerekse doğrudan ısırmaları, sokmaları ve kan emmeleri nedeniyle rahatsız etmektedirler. Örneğin Orta Çağ Avrupa’sındaki veba salgınları, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın neden olduğu insan ölümlerinden daha fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Sıtma, tifüs, sarı humma, ensefalit gibi hastalıklar, gelişen teknolojiye rağmen birçok ülkede bugün hala tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlılarla mücadele edilmesi zorunludur.

Ayrıca vektörlerle taşınan hastalıkların birçoğuna karşı aşı geliştirilememektedir. Bu yüzden tüm dünyada vektör kaynaklı hastalıklar en önemli hastalık grubu içinde yer almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte şehirleşmenin artması, konut yapımındaki gelişmelerle birlikte çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını sağlarken, gelişmekte olan ülkelerde vektör kaynaklı hastalıklar sorun olamaya devam etmektedir.