Geri

Vektör Üreme Alanları Hakkında


Vektör Üreme Alanları;

Foseptikler

Vektörle mücadelede önemli üreme alanlarından bazıları atık su hatları, fosseptikler ve kanalizasyon sistemleridir. Sıcaklığın dış ortama göre daha yüksek olduğu bu alanlar özellikle sivrisinek, hamamböceği ve fareler için vazgeçilmez yaşam alanlarıdır. Foseptik ve kanalizasyon sistemleri modern yaşantının getirdiği zorunlu yapay vektör habitatlarıdır. Organik maddece zengin olması, İklim değişimlerinden fazla etkilenmemesi, kapaklarının ve havalandırmalarının gelişi güzel yapılması ve iyi izole edilmemesi haşerelere,  giriş çıkışının kolay olması nedeniyle en önemli üreme alanlarından biridir. Özellikle Kırsal yaşam alanlarında karşılaşılan sivrisinek ve diğer haşere zararlarının başlıca sebeplerindendir. Kapalı bir sisteme sahip olan bu alanlar sık sık yaz-kış kontrol edilmelidir. Foseptiklerde sivrisinek ve haşere üremesinin engellenmesi için dışarıyla bağlantılarının sivrisinek ve haşere girişini engelleyecek şekilde kapatılması, İlaçlama yapılabilmesi için de  kolay açılıp kapatılabilen PVC kapaklar konulması önemlidir.

 

Sazlık ve bataklık Alanlar

Başta sivrisinekler olmak üzere, vektör mücadelesinde kontrol altına alınması gereken önemli noktalardan biri  sazlık alanlar, göller ve küçük su birikintileridir. Larvaların gelişimi için uygun doğal koşulları sağladığı ve larvadan uçkuna geçmiş ergin vektörlerin yaşaması için uygun doğal ortamlardır. Vektörlerin, rüzgarların da yardımı ile uzun mesafeler kat edebildiği göz önüne alındığında vektör mücadelesinin önemli zorlu bir bölümü bu tür doğal/yapay yaşam alanların kontrol altında tutulabilmesi oluşturmaktadır. Bazı alanlarda karadan müdahale etmenin çok zor olduğu, bitki vejetasyonunun ve coğrafi koşulların imkan vermediği durumlarda yaşanmaktadır. Bu tip doğal alanlarda, doğal yaşam zincirinin bozulmaması için kimyasal ürünler yerine biyolojik mücadele yöntemleri tercih etmekteyiz. 

 

Bodrum katı su birikintileri:

Kot seviyesinin altında kalan, yetersiz izolasyon nedeniyle taban sularının birikmesi,  su kaçakları bulunan arızalı su tesisatları veya foseptik sularının sızması sonucu su birikimi olan  bu alanlar sivrisinekleri için uygun üreme ortamı olmaktadır. İklimsel değişikliklerden fazla etkilenmemesi ve özellikle kış ayrında sivrisinekler için ideal konaklama ve üreme alanıdır. 

 

Site arıtma tesisleri

Alt yapının yetersiz veya kot fakının çok fazla olması nedeniyle şehir arıtmalarını kullanamayan özel tesis ve sitelere ait arıtmalar, organik madde miktarı bakımından zengin olması, arıtma sistemlerinin düzenli çalıştırılmaması ve bakım temizliklerinin  yapılmaması nedeniyle Sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere için üreme ortamı olmaktadır. 

 

Su birikimi olan yapay alanlar

Çevremizde kullanım amaçlı veya gelişi güzel âtıl olarak bulunan kap-kacak, lastik, saksı altı, su bidonu, kova vb. nesnelerin içinde su bulunması nedeniyle sivrisinekler için üreme ortamı olmaktadır. Bu şekil yerlerde sivrisinek üremesini önlemek için içindeki suların boşaltılıp, ters çevrilerek tekrar su dolmasını engellemektir. İçlerindeki suların boşaltılması mümkün olmayanlar, ilaçlanması için belediye ekiplerine bildirilmelidir. Kullanım amaçlı biriktirilen suların ağızları sivrisinek girişine neden olmayacak şekilde kapatılması veya suların hafta bir değiştirilmesi gerekmektedir. 

 

Dereler

Yerleşim yerlerinin yakının da bulunan derelerde tıkanıklık veya eğim azalması nedeniyle su akışının yavaşladığı yerlerde oluşan göllenmeler, sivrisinek için üreme alanı olmaktadır. Sivrisinek şikayetinizin artması, yakınınızda bulunan bir dereden kaynaklı olabilir. Bu durumda sivrisinek kontrolü için belediyeye ekiplerine haber veriniz. 

 

Kanal ve Mazgallar

Özellikle Şehir merkezlerinde bulunan kanal, mazgal ve kanaletler sivrisinek, karasinek ve diğer haşereler için korunaklı üreme alanıdır.  Tarımsal amaçlı kullanılan sulama kanalları, sulama sonrası içlerinde uzun süre durgun halde su bulunması ve şehir merkezlerinde bulunan kanalların kot farklılarından dolayı bazı bölümlerinde su birikintilerinin meydana gelmesi, sivrisinekler için uygun üreme ortamı olmaktadır. Şehir merkezlerinde bulunan kanallar bazı bölgelerde uzun mesafeler üstleri kapalı olarak devam etmesi haşere kontrolünü zorlaştırmaktadır. Bu alanlar sivrisinekler için özellikle kış aylarında, üreme ve konaklama için ideal alan oluşturmaktadır. 

 

Tarımsal Amaçlı Sulamalar

Bahçeleri ve tarımsal amaçlı kullanılan arazileri sulamaya yönelik salınan, fazla sulama sularının özellikle taban suyunun yüksek olduğu arazilerde uzun süre toprak üstünde kalarak göllenme sebep olması, sivrisineklere çok geniş üreme alanı olmaktadır. 

 

Yüzme ve Süs Havuzları

Mevsim dışı kullanılmayan yüzme havuzları, çeşitli sebeplerle içleri su dolu bırakılması ve kullanılmayan süs havuzları sivrisinekler için uygun üreme ortamı olmaktadır. Yağmurların yağması ile su seviyelerinin artması yapılan larvasit uygulamalarının etkinliğini de azalmaktadır. 

 

Hayvan Damları

Organik madde bakımından zengin olması ve kan emerek veya asalak olarak yaşan canlılar için konakçı bulunması, dış ortama göre daha korunaklı olması gibi nedenlerle özellikle karasinek ve diğer haşereler için  üreme ve konaklama alanı olmaktadır.

 

Çöp Konteynerları

Başta karasinek olmak üzere hamamböceği ve fare gibi vektörlerin gelişimi için en elverişli ortamlardan biridir. Evsel atıkların ve organik maddelerin zengin olması, zararlı organizmaları kendisine çekmektedir.