Geri

Vatandaşlardan Beklentilerimiz


Sivrisinek Mücadelesi;

 • Evinizde ve çevrenizde üreme alanı olabilecek en küçük su birikintisine dahi izin vermeyiniz.
 • Bodrum katlarınızda su birikintisi olması durumunda mutlaka boşaltılmasını sağlayınız.
 • Fosseptiklerinizi sıkı sıkıya kapalı tutunuz. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler, havalandırma bacalarınızı sinek teli ile örtmeye özen gösteriniz.
 • Sonbaharda havuzlarımız artık kullanılmadığında içinde ki suları tamamen boşaltılmalı ve sifonları açık bırakarak su birikmesi engelleyiniz
 • Bahçeniz de kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat ediniz mevcut olanların suyunu 2-3 günde değiştiriniz Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakabilirler
 • Hayvanların içme sularını mutlaka haftada bir dökerek yenileyiniz.
 • Kullanma suyu için depolanan suların üzerini kapatınız.
 • Tarla ve bahçelerde su birikintisi oluşturabilecek çukurları doldurunuz.
 • Tarımsal sulama amacıyla gereğinden fazla sulama suyu salınması önlenerek göllenmeye neden olunmamasını sağlayınız
 • Kullanılmış lastikleri içlerinde su birikmesine neden olmayacak şekilde depolayınız

 

Karasinek Mücadelesi;

 • Ev ve işyerlerindeki çöp kutularının ağzı mutlaka kapalı tutunuz
 • Gübrelikler yerleşim yerlerinden uzakta olmalı gübre olarak kullanılacak hayvan dışkıları beton çukurlarda toplayınız, ya da yığın haline getirilip üzeri toprakla örtünüz.
 • Yığın halinde ve üzeri toprakla örtülü bekletilen gübrenin içindeki ısı yaz aylarında 70 dereceye kadar yükseleceği için sinekler tarafından bırakılan yumurtalar bu sıcaklıkta öleceklerdir.
 • Yine sıcak aylarda tarlaya gübre amaçlı ince bir tabaka halinde serilen hayvan dışkısına bırakılacak yumurtalar da güneş ışığından olumsuz etkilenip ölecektir.
 • Fosseptik (Hela-Tuvalet) çukurları mutlaka kapalı şekilde olmalıdır. Tuvaletlerde kapı ve tel örgülü havalandırma penceresi bulundurulmalıdır.
 • Tüm yaşam ve çalışma alanlarında genel temizlik kuralları eksiksiz uygulanmalı, gıda kırıntıları veya artık gıdalar ortalıkta bırakılmamalı, bu tür alanlara ergin sineklerin girişini engelleyecek şekilde perde veya sinek teli kullanınız
 • Özellikle hayvan yetiştirilen veya çeşitli tarımsal ürünlerin işlendiği yarı açık alanlarda cezbedicili yem tuzakların kullanımı da yararlanılabilecek bir diğer yöntemdir.
 • Bütün bunların yanı sıra temizlik kurallarının eksiksiz uygulanması zorunludur.

Yakarca Mücadelesi;

 • Duvarlardaki çatlakların sıva yaparak onarınız.
 • Duvarların dip kısımlarına süpürgelik yapınız.
 • Duvarlara badana yapınız veya yaptırınız.
 • Organik atıkları düzenli olarak toplayınız.
 • Çimlerin düzenli olarak çok fazla büyümeden biçiniz.

Hamam Böceği Mücadelesi

 • Hamam böceklerinin yaşama ve beslenme ortamlarının ortadan kaldırılması. Çatlak, oyuk, dolap, çekmece gibi barınma alanları ile açıkta gıda maddesi, yemek artıkları, bulaşık gibi beslenme ortamlarının kaldırılması gerekmektedir


Fare Mücadelesi

 • Atık kutuları kemirgenlerin giriş çıkışına uygun olmamalıdır.
 • Uzun süreli çöp depolamaları kesinlikle dışarıda olmalıdır.
 • Çöp bidonları kapalı olmalı ve en az iki haftada bir yıkanmalıdır.
 • Evcil hayvan yemleri kemirgenlerden uzak tutulmalıdır.
 • Atıkları depolanması en fazla 1 hafta olmalıdır.
 • Gıda maddeleri raflarda saklanmalı, paket aralıları çok sık olmalıdır.
 • Pencere, kapı boşlukları filtreyle doldurulmalıdır.
 • Havalandırma pencereleri ¼'lük çelik tellerle kapatılmalıdır.
 • Kapı altlarındaki metal eşikler yerine, kapı altlarına plastik engelleyiciler takılmalıdır.
 • Kanalizasyon, su gider borularının tamir edilmesi ve girişlerinin ince çelik ızgara tel ile kapatılmalıdır.
 • Bahçe bölümlerinde kemirgenlerin üreme ve yaşam alanları olabilecek yerleri kaldırılmalı veya yerleri sık sık değiştirilmelidir.
 • Bahçedeki çimler düzenli olarak biçilmeli
 • Kaplama malzemeleri kaldırılarak yerlerine çakıllı malzemeler döşenmelidir.
 • Sarmaşıklar ve ağaçlar binalardan uzak tutulmalıdır


Kene Mücadelesi

 • Mümkün olduğu kadar kenelerin bulunduğu alanlardan (hayvan barınakları, piknik amaçlı gidilen su kenarı, otlak şeklindeki yerler, çalı çırpı ve gür ot bulunan yerler, av alanları, orman vb.) kaçınılması gerekmektedir.
 • Bulunulması durumunda, çıplak ayakla veya kısa giysilerle girilmemeli (lastik çizme giyilmeli veya pantolonların paçaları çorap içine alınmalı),
 • Vücut belirli aralıklarla kene yönünden aranmalı; vücuda yapışmamış olanlar dikkatlice toplanıp öldürülmeli, yapışan keneler ise ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır.
 • Evinizde hayvan besliyorsanız sık sık kene kontrolü yapınız.
 • Evcil hayvan besleme alanlarını, kümes, hayvan damı, kulübe mutlaka dezenfekte edin.
 • Böcek kaçırıcı ilaçları elbiselerinize emdirerek keneleri uzak tutabilirsiniz

Pire Mücadelesi

 • Ev ortamında beslenen evcil hayvanlara pireye yönelik ilaçlamalar yapılmalı ve pire tasması kullanılmalıdır.
 • Tavuk kümesleri ve hayvan barınakları özellikle küçükbaş hayvan damları ve gübrelikleri sık sık ilaçlanmalıdır.
 • Evlerde toz oluşmasına izin vermeyecek şekilde, halı ve kilim altları, mobilya arkaları ve altları, duvar köşeleri sık sık süpürülmeli ve temizlenmelidir.
 • Duvar ve tabanda bulunan yarık ve çatlaklar sıvanmalıdır