Geri

Etik Komisyon

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 

Toplantı Sayısı                       : 2020/1

Toplantı Tarihi                        : 06.01.2020
Toplantı Saati                         : 10:00


            5176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 05/04/2019 tarihli ve E.1195 sayılı onayı ile oluşturulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu; Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Birsen KOCATAŞ, Teftiş Kurulu Başkanı Reyhan MUSLU HATİPOĞLU, 1. Hukuk Müşaviri Rabia UÇAR BALABAN ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Vekili Zeliha ALKAN’ın katılımıyla 06.01.2020 tarihinde toplanmış olup, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. Etik Sözleşmesi:

 

                        Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereği Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele ve göreve yeni başlayan personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam etmektedir.

 

2. Etik Günü ve Haftası:


                        Etik duyarlılığın oluşması ve farkındalık yaratmak amacıyla 2020 yılında Etik Günü (25-31 Mayıs) ve Haftasında etik farkındalığı artırmak amacıyla eğitim vb. çalışmaların yapılmasının planlanmasına,

 

              

3. Kurum Amirleri ve Personel:

 

Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

 

Bu kapsamda hizmetlerin yürütülmesinde,

 

•    Kamu görevlilerinin hediye almaması temel ilke olduğu için konu hakkında gerekli özenin gösterilmesi,

•    Kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılması,

•    Kamu mallarının,  kaynaklarının işgücü ve imkânlarının kullanılmasında etkin, verimli ve tutumlu davranışlar gösterilmesi,

•    Büyükşehir Belediyemizde görev yapan personelin, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini standartları çerçevesinde zaman kaybetmeden yerine getirmeleri,

•    İşlemi mevzuat açısından olumsuz olan vatandaşlarımıza nazik, nezaket kuralları çerçevesinde konunun izah edilmesi, mevzuatın açıklayıcı olarak anlatılması ve ikna edilmesinin sağlanması,

•    Büyükşehir Belediyemize işlerinin takibi için gelen vatandaşlarımızın rahat bir ortamda işlerini yaptırması ve memur  –  vatandaş arasında diyalog sorunu olmaması kapsamında Müdür odaları dahil olmak üzere servis kapılarının mesai saatleri içerisinde sürekli açık bulundurulmasına özen gösterilmesi,

•    Kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmalarının sağlanması,  

•    Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği hedef edinilmesi,

•    Kamu bina ve taşıtları ile diğer kurumsal araçlar, hizmet gerekleri dışında kullanılmaz ve kullandırılmaz. Bunların korunması ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilmesine,

 

4. Bir sonraki toplantı tarihi:

 

                        Komisyon olağan toplantılarının her üç ayda bir  Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk pazartesi günü Genel Sekreterlik Makam odasında yaparak çalışmalarına devam etmesine;

 

                        Oybirliği ile karar verilmiştir.