Bütçe ve Kesin Hesaplar2023 yılı bütçesi için tıklayınız..

2022 mali yıl kesin hesabı için tıklayınız...

2022 yılı bütçesi için tıklayınız...

2021 mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2021 yılı bütçesi için tıklayınız..

2020 mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2020 yılı bütçesi için tıklayınız..

2019 yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2019 yılı bütçesi için tıklayınız...

2018 mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2018 yılı bütçesi için tıklayınız...

2017 mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2017 yılı bütçesi için tıklayınız...

2016 yılı bütçesi için için tıklayınız...

2016 mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2015 yılı bütçesi için tıklayınız...

2015 malı yılı kesin hesabı için tıklayınız...

2014 yılı bütçesi için tıklayınız...

2014 yılı mali yılı kesin hesabı için tıklayınız...