Live Stream

Bilgi Edinme Hakkında24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun amacı kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesindeki başvurular; yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe doldurularak, okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe yazılarak, e-posta yoluyla veya kuruma faks çekilerek yapılabilir.

Telefonla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvurular ilgili müdürlüklere online veya yazılı olarak bildirilir. İstisnalar hariç 15 iş günü içerisinde çözümlenen talebin sonucu ilgili müdürlük tarafından vatandaşa talep ettiği şekilde bilgi verilir.