Geri

Yönetmelik ve Yönergeler

1. Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği

1. Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları

2. Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

4. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

5. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

6. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

9. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

11. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

12. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

13. Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği

14. Emir ve Yasaklar Yönetmeliği

15. Evde Bakım Hizmetleri Yönergesi

16. Hal Yönetmelliği

17. Hasta Nakil Ambulansı Yönergesi

19. Sosyal Yardım Yönetmeliği

20. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

21. Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

22. Altyapı Kooardinasyon Merkezi (AYKOME) Yönetmeliği

23. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yayın Yönergesi

24. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

25. Mezarlıklar Yönetmeliği

26. Belediye İtfaiye Yönetmeliği

27. İtfaiye İç Hizmet Yönergesi

28. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

29. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2009/15316

30. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliği Karar No:2015/7401

31. Baca ve Yağlı Kanal Temizleme ve Denetim Yönergesi

32. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönergesi

33. İç Denetim Yönergesi

34. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi

35. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönergesi

36. Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü Yönetmeliği

37. Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge

40. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

41. Afet Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği

43. Kararlar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

44. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

45. İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği

46. Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği

47. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

48. Deniz Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

49. Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

50. Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

51. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Cenaze Nakil Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge

53. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü Elektrik, Sıhhi Tesisat, İnşaat ve Marangozhane Servisleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

54. Tc. Muğla Büyük Şehir Belediyesi Sağlik Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanliği Hasta Nakil Ambulansi Çalişma Yönergesi

55. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi

56. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Büyükşehir Belediye Konservatuvar Disiplin Esasları Yönergesi

57. Muğla Büyükşehir Belediyesi Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

58. Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

59. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergesi

60. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

61. Mekansal Planlama Hizmetleri Yönergesi

62. Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

63. Muğla Büyükşehir Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi

64. Muğla Büyükşehir Belediyesi Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Performans Ölçütleri Belirleme ve Performans Değerlendirme Yönetmeliği

65. Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğİ

67. Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletlemeri A.Ş Gündüz Bakımevleri Görev ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

69. Şirketler Üst Kurulu Yönergesi

70. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesi

71. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

72. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği