Geri Tüm Meclis Kararları
5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine göre hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi. Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
11- İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Uygulama İmar Planının N20-C-13-A-3-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
17- İlimiz, Yatağan İlçesi, Bozarmut Mahallesi, Göcük Mevkiinde yer alan ve tapunun 670 ve 1268 numaralı parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/c ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.