Geri Tüm Meclis Kararları
4- İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi)” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C-3-C paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

11- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

12- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

16- 12.03.2020 tarih ve 57 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süresi içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

17- 12.03.2020 tarih ve 58 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan, İlimiz, Menteşe İlçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara yönelik 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planına, askı süresi içerisinde iletilen bir (1) adet itirazın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 3194 sayılı Kanun’un 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.