Geri Tüm Meclis Kararları
17- Kavaklıdere Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
18- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 02/03/2017 tarih ve 31514194-841.02.06-967 sayılı yazısında belirtilen Büyükbaş Hayvan Kırkbayır Temizleme ve Paketleme Ücreti için uygulanacak ek fiyat tarifesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
19- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan 11 pafta 207 ve 208 parsel numaralı toplam 55.222,96 m2 büyüklüğündeki teklif planlama alanına “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca görüşülmesi (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
20- Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi 130 ada, 1 parsel üzerindeki “Park, Zeytinlik Alan, Konut Alanı ve Otopark” kullanımının iptal edilerek; “Park, Ticaret Alanı, Konut Alanı ve Otopark” kullanımına dönüştürülerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
21- Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma sınırının yeniden belirlenmesine yönelik 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Uygulama İmar Planının N20-A-12-D-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
22- Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 (eski 7) ada, 2 (eski 146) parselde kayıtlı taşınmaz ile çevresindeki yol ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-24-A paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
23- İlimiz Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun N20a-07c pafta 1895 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 20.700,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 999 kW (0.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
31- Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 46.48.01.39 Kurumsal Kodunda bütçe ödenekleri takip edilen, Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğüne ait, ekteki ödenek aktarma listesinde belirtilen ödeneklerin, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 46.48.01.33 Kurumsal Koduna 04.2.1.00 Fonksiyonel Kodu ve bütçe tertipleri açılarak aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı)
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.
32- Ortaca Belediye Başkanlığı’nın 03.04.2017 tarih ve 2476 sayılı yazısında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 10.11.2016 tarih ve 430 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planına ait plan hükmü değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
33- Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.  (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
34- Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 101 ada, 3 parselde “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı)” ve 101 ada 4 parselde “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
35- Ortaca Belediye Başkanlığı’nca talep edilen, İlimiz, Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 1110 ada, 1 parsel, 1033 ada, 1 parsel ile 381 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alandaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
37- İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Sosyal Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
38- İlimiz, Ula İlçesi, Demirtaş Mahallesi, Koçoğlu Mevkiinde bulunan mülkiyeti Ula Belediyesine ait alanda “Yaşlı Bakım Evi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b, 7/c ve 7/v ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21’inci maddesi 2. fıkrası uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
39- Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
40- Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
41- Menteşe İlçesi, Günlüce Mahallesi, Akyol mevkii, 166 ada, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsel sayılı taşınmazların “Güneş Enerji Santrali” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
42- Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, Menteş Mevkii, 2206 parsel UİP-18879 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
43- İlimiz Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kerimler Mevkiinde yer alan N19B20C2/2 pafta 187 ada, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 14 nolu parsellere 4,0 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 168 ada 17 ve 19 nolu parselleri içerisine alan toplam 74.662,784 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.  (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
44- İlimiz Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun N19a-24c-1b pafta 116 ada, 2 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 15.970,18 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 999 kW(0.99 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.