Geri Tüm Meclis Kararları
Komisyona Havale Gündem Konuları
5- İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N20b-02c-2d imar paftasında bulunan, 899 ve 2848 parseller arasında yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.                       
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
6- İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                               
7- İlimiz Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                         
9- Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.07.2017 tarih 13757 sayılı yazısı ile UKOME Kurulunun 23.06.2017 tarih 2017/4-267 sayılı kararı gereğince Ticari Araçlara reklam verilmesi karşılığında alınacak Reklam Yetki Belgesi ve Reklam İzin Belgesi ücretleri için uygulanacak ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi               
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                    
10- Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde DM10/4 numaralı trafo yeri için park alanının güneybatısında “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N20-C-08-C-1-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.                                            
Ulaşım Komisyonuna Havale edildi.
20- Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı mevkii, 671, 672, 1042, 1043, 1044, 1045 ve 1046 numaralı parsellere yönelik Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)  amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin itirazın 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.                                               
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
21-Ortaca İlçesi, Arıkbaşı Mahallesi, 607 ada 232, 233 (eski 607 ada, 14 parsel)  parsellerde yoğunluk artırımına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                         
24- Seydikemer Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair 04.07.2017 tarih ve 50 sayılı, Yol Yapım Giderleri harcama kalemine ödenek aktarılmasına dair 04.07.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararlarının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.                       
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.                                                                                                        
25- Dalaman İlçesi, Taşlıburun Mahallesi, Payam Mevkii, 209 ada, 91 nolu parseli kapsayan planlama alanı için toplamda “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” ve “Tarım Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                           
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
26- Menteşe İlçesi, Düğerek Mahallesi, Düğerek Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin UİP-17791,2 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                        
27-İlimiz, Yatağan İlçesi, Kavak Mahallesi, İnaderesi Mevkii, tapuda N20-A-15-D pafta, 175 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 11.897,378 m2 alanı  üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                         
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
28- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 209 ve 221 parsel numaralı parsellere 2,71 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı ve GES alanına ulaşım sağlamak amacıyla 11 pafta ve 1142 parsel ile tescil harici alanı içerisine alan toplam 52.447,81 m2 büyüklüğündeki alana teklif edilen teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                                             
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
29- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 207 ve 208 nolu parseli içerisine alan toplam 55.22,96 m2 büyüklüğündeki alana 3,45 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                  
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
30- İlimiz Milas İlçesi, Bağdamlar Mahallesi, Taşdibi Mevkiinde yer alan tapuda 11 pafta 217 nolu parseli içerisine alan toplam 26.530,78 m2 büyüklüğündeki alana 1,84 MW kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali(GES)” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
31- Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parseller üzerinde toplam 52.602,07 m2  planlama alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                          
32- Bodrum İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde hazırlanan Bodrum Belediye Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih ve 2016-41 sayılı meclis kararı uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Danıştay 6. Dairesi’nin 20.11.2008 tarihinde E: 2008/62255, K: 2008/8028 sayılı kararı gereğince 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca görüşülmesi.                                                 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
33- Milas İlçesi, Koru Mahallesi, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında X=4.123.500-4.124.500 ve Y=562.500-563.000 koordinatları arasında yer alan 10 metrelik yaya yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan NİP-19396,2 PİN nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                           
34- Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar Mevkii 5838-3095-3011 ve 3013 parseller arasındaki park alanında “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                         
35-Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28-29-30 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı, Tescilli Anıtsal Yapı ve Korunma Alanının imar planına işlenmesine yönelik 20.06.2005 tarih onaylı Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-D-20-C-2-D imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                          
36- 2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereği görüşülmesi.                                                                                     
Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edildi.  
38- İlimiz Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Pazarburnu Mevkii, tapuda 136 ada, 1 parsel, 137 ada 1 parselde kayıtlı toplam 16503,17 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                   İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
39-İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, 601 parselde “Ticaret + Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.          
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
40- İlimiz Ortaca İlçesi, Dalaklı Mahallesi, 505 ada 37 ve 38 parsellerde hazırlanan “Özel Sosyal Altyapı Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.                                                                                         
41-Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2015/993 Esas ve 2016/149 Kararı doğrultusunda İlimiz Seydikemer İlçesi, Yayla Gerişburnu Mahallesi, 121 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                                         İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.
42-Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2015/993 Esas ve 2016/149 Kararı doğrultusunda İlimiz Seydikemer İlçesi, Yayla Gerişburnu Mahallesi, 121 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.                                                                          
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale edildi.