Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 98                        

Karar Tarihi   : 28/05/2020              


KONUSU:

          Mülkiyetleri Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait yazı eki ek-1 listede yer alan 11 adet taşınmazın ek-2 krokilerde gösterilen alanlarının Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1037 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;