Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :97                            

Karar Tarihi  :11/02/2016          

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

Behçet SAATÇİ, Atabey AKGÜN, Recep ŞATIR, Mehmet Yılmaz CESUR, Muhammet TOKAT ve Muhammet Ali ACAR’ ın mazeretleri nedeniyle mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.