Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :94                               

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

            Mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere on (10) Adet 4x2 pick-up ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) Adet cenaze nakil aracı ile evde hasta bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere dört (4) Adet hasta nakil ambulansı Alımı

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler  Dairesi Başkanlığı’nın  02/03/2015 tarih ve 77845006-301.05-732 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüz bünyesinde organizasyonunu yaptığımız, mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere on (10) Adet 4x2 pick-up ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) Adet cenaze nakil aracı ile evde hasta bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere dört (4) Adet hasta nakil ambulanslarına ihtiyacımız vardır. Araçların alınması konusunda karar üretilebilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini,

Arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü bünyesinde organizasyonu yapılan, mezarlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere on (10) Adet 4x2 pick-up ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere bir (1) Adet cenaze nakil aracı ile evde hasta bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere dört (4) Adet hasta nakil ambulansının alınmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.