Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :92                  

Karar Tarihi :08/07/2014    

KONUSU:

TURİZM GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 2014 YILI GELİR KALEMLERİNE AİT TEKLİFLERİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/07/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Belediye Meclisimizin 08/07/2014 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 01/07/2014 tarih ve 35611297-302.04-84 sayılı Turizm Gençlik ver Spor Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile Meclisimize sunulan gelir tarifesi, plan ve bütçe komisyonumuzun 08.07.2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen aşağıdaki fiyat tarifeleri Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Tenis kortu 1 saat gündüz 10,00 TL/saat

Tenis Kortu 1 saat akşam 15,00 TL/saat

Sosyo Kültürel alan (düğün)  750,00 TL

Sosyo Kültürel alan (diğer etkinlikler)  1.500,00 TL