Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 91                         

Karar Tarihi    : 09/05/2019           


KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 03.04.2019 tarih E.10172 sayılı yazısı ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesinden kaldırılması talep edilen ticari plaka sahiplerine verilen belgelerden alınan ücretler ile ilgili ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2019 tarihli raporunda;