Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :9                                

Karar Tarihi :15/04/2014             

KONUSU:

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU SEÇİMİ

              Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği'ne yapılan işari oylama sonunda Cumhur Gürsel DEMİRCİ, İbrahim TELCİ, Mehmet OKTAY, Turgut ERSOY, Süleyman DAĞDELEN, Hüseyin TURHAN ve Hüseyin ÜNAL 1 yıllığına OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.