Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 89                               

Karar Tarihi   : 09/05/2019                 

 

KONUSU:

Gündem

        03/05/2019 tarihinde duyurulan 11 maddelik gündemin; 10. maddenin Başkan tarafından gündemden çıkarılması önerisinin kabulü ile Birimlerden gelen konular ve oturuma ara verilerek toplanacak olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;

 

Kararın devamı için tıklayınız.