Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 89                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                      

KONUSU:

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüklerinin yürütmekte olduğu hizmetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 adet binek aracın alınması hususunun görüşülmesi                                                  

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 05/02/2016 tarihli ve 79556812-301.01-417 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.