Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :88                                    

Karar Tarihi :28/05/2020                      

 

KONUSU:

          5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerinin işaretle oylama yapılmak suretiyle seçilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 18.05.2020 tarihli ve 56567348-105.02-E.1407 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.