Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 82                      

Karar Tarihi  :11/02/2016         

KONUSU:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” hazırlanmış ve 12/08/2014 tarihli ve 106 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak geçen süre içerisinde Daire Başkanlığı teşkilat yapısında yer alan İdari İşler Şube Müdürlüğü 10/12/2015 tarihli ve 450 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile kapatılmıştır. Kapatılan birimde yürütülen iş ve işlemler ile bu birimde görevli personellerin idaresi maksadıyla Daire Başkanlığı bünyesinde, doğrudan Daire Başkanına bağlı İdari İşler Şube Şef’liği kurulmuş ve buna bağlı olarak düzenlenen Ek “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Teşkilat Yapısı  ve  Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” in onaylanması hususunun görüşülmesi   

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 22/01/2016 tarihli ve 31514194-010.03-247 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.