Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :81                  

Karar Tarihi :10/03/2015    

KONUSU:

       Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği Belediyemize; 1- Düzenli Depolama Tesisi (Menteşe) Tıbbı Atık Bertaraf Tesisi+Biyogazdan elektrik üretimi, 2- Düzenli depolama Tesisi Yeni Lot (Fethiye), 3- Düzenli depolama Tesisi (Milas) projesi için kullandıracağı 45.000.000,00.-TL (kırk beş milyon Türk Lirası) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını imzalamaya, krediyi kullanmaya ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınması 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 27/02/2015 tarih ve 79556812-849.99/413 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği Belediyemize; 1- Düzenli Depolama Tesisi (Menteşe) Tıbbı Atık Bertaraf Tesisi+Biyogazdan elektrik üretimi, 2- Düzenli depolama Tesisi Yeni Lot (Fethiye), 3- Düzenli depolama Tesisi (Milas) projesi için kullandıracağı 45.000.000,00.-TL (kırk beş milyon Türk Lirası) ) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını imzalamaya, krediyi kullanmaya ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasının görüşülüp karara bağlanmak üzere yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) (Bundan sonra Dünya Bankası olarak anılacaktır) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, İller Bankası A.Ş.'nin Dünya Bankası Kaynaklarından temin edeceği Belediyemize; 1- Düzenli Depolama Tesisi (Menteşe) Tıbbı Atık Bertaraf Tesisi+Biyogazdan elektrik üretimi, 2- Düzenli depolama Tesisi Yeni Lot (Fethiye), 3- Düzenli depolama Tesisi (Milas) projesi için kullandıracağı 45.000.000,00.-TL (kırk beş milyon Türk Lirası) tutarındaki kredi talebine yönelik taahhütnameyi ve alt kredi anlaşmasını imzalamaya, krediyi kullanmaya ve krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ün yetkili kılınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.