Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 81                                    

Karar Tarihi  :11/02/2016                       

KONUSU:

             Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerden; Tarımsal Yapı Şube Müdürlüğünün etüt, proje, kontrol, yapım ve bakım işlerinde kullanılmak üzere, 1 Adet Yeni Transit 350 L (155 PS - Klimalı) Çift Kabin Kamyonet ile Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğünün park, refüj, kavşak ve meydan yapım ve bakım çalışmalarında kullanılmak üzere, Wacker Neuson ET 20 Paletli Ekskavatörün Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi                                        

                Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 25/01/2016 tarihli ve 31815536-301.03-128 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.