Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :79                  

Karar Tarihi :10/06/2014   

KONUSU:

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi Kaynar Mevkiinde, Kızılağaç Köyü Sınırları İçersinde 110-111 Numaralı Bölümlerde Bulunan 53.622,02m²’lik Bölgenin Hafriyat Depolama Sahası Olarak Tahsisi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2014 tarih ve 46240020-301- sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde Kızılağaç Köyü sınırları içerisinde 110-111 numaralı bölmelerde bulunan 53.622,02 m2’lik alana sahip, daha önce taş ocağı şeklinde çalışılmış ve doğal yapısı bozulmuş alanda rehabilitiye hazırlık maksatlı dolgu izni alınarak bölgenin hafriyat depolama sahası olarak kullanılması için tahsis işlemlerinin Büyükşehir Belediyesi adına yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.