Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 79                                 

Karar Tarihi  :11/02/2016                    

KONUSU:

            2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d) Seydikemer Belediyesi’nin 12/01/2016 tarih ve 244 sayılı yazısı ile   Belediyemize gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.        

                    Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/01/2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.