Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 79                     

Karar Tarihi  : 09/03/2017       

KONUSU:

Gündem

03/03/2017 tarihinde duyurulan 14 maddelik gündeme; Birimlerden gelen 19 maddelik gündem ve İmar Bayındırlık Komisyon Raporlarının gündeme ilavesi ile;

Kararın devamı için tıklayınız.