Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 78                               

Karar Tarihi   : 12/04/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       a) İlimiz, Yatağan İlçesi, Atatürk Mahallesi, Muğla-Aydın Karayolu Yatağan Kavşağında kavşak düzenlemesine yönelik onaylı Yatağan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının N20-A-19-A-1-A, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1- C ve N20-A-14-D-4-D imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2018 tarihli raporunda;

 28.03.2018 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1230 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.03.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Yatağan İlçesi, Atatürk Mahallesi, Muğla-Aydın Karayolu Yatağan Kavşağında kavşak düzenlemesine yönelik onaylı Yatağan İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının N20-A-19-A-1-A, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1-B, N20-A-19-A-1- C ve N20-A-14-D-4-D imar paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28.02.2018 tarih ve 36521862-301.03-E.1230 sayılı yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız