Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 76                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

        2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

        b)2016 Mali yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygulanacak Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ait ek Gelir Tarifesinin onaylanması                       hususunun görüşülmesi.  

                Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/01/2016 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.