Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 75                       

Karar Tarihi  :11/02/2016          

KONUSU:

           2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          a)Kavaklıdere Belediyesi’nin 21/12/2015 tarih ve 1656 sayılı yazısı ile Belediyemize  gönderilen 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret                   Tarifesi’ nin 27/10/2015 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri                  Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.

                Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/01/2016 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.