Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :74                                         

Karar Tarihi :09/02/2017                           

KONUSU:

Sermayesinin % 100 üne Muğla Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2.000.000,00 TL. olan sermayesinin 6.000.000,00 TL. artırılarak 8.000.000,00 TL ye çıkarılmasının 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesinin (i) bendi gereğince görüşülmesi.  

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 08/02/2017 tarihli ve 79556812-851.04-577 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.