Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 73                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

p) Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 37 pafta 35 ada 43 ve 47 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/01/2016 tarihli raporunda;

       26/01/2016 tarihinde saat 11.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-226 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.01.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ula İlçesi, Alparslan Mahallesi, 37 pafta 35 ada 43 ve 47 parsel numaralı taşınmazlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/01/2016 tarih ve 36521862-310.01.04-226 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.