Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 71                                         

Karar Tarihi  :11/02/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

o)İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasların görüşülmesi.      

       İlimiz bütününde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrallerine (GES) yönelik Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esasları konusu ile ilgili; Meclis üyesi Hürol ÖNDER’in yönergeler konusunda Gültekin AKÇA’nın bazı çekinceleri doğrultusunda, genelgelere uygunluk açısından genel bir inceleme yapılmak üzere Komisyona iadesini ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde tekrar hazırlanması önerisinin kabulüne ve konunun önümüzdeki meclise getirilmek üzere Komisyona iadesine meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.