Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 7                                           

Karar Tarihi  :14/01/2016                            

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının 

       e) İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım            İmar Planının görüşülmesi                                                             

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/12/2015 tarihli raporunda;

18/12/2015 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-5068 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.12.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Dalaman İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 51 ada 16, 30, 32, 34 parseller “Enerji Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2015 tarih ve 36521862-310.01.03-5068 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.