Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 70                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca hatalı devredildiği değerlendirilen Mülkiyet bilgileri ekli listede belitilen taşınmazların Büyükşehir Belediyesi ile Kavaklıdere Belediye Başkanlıkları arasında düzeltilerek tashihen devredilmesi hususunun görüşülmesi.  

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/02/2017 tarih ve 47720051-301.01-388 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;